Stonewall InfoTech İçeriğe geç

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

MADDE 1 – TARAFLAR

UNVANI: LUCENTİE TEKSTİL VE AKSESUAR PAZARLAMA LİMİTED ŞİRKETİ

ADRES : HAMİDİYE MAHALLESİ CENDERE CADDESİ NO:45 Ç KAPI NO:6 KAĞITHANE

TELEFON : (212) 909 80 99

FAKS : (212) 909 80 99

E-POSTA: info@lucentie.com


1.2. ALICI

ADI/SOYADI/UNVANI:

ADRES :

TELEFON :

E-POSTA:

MADDE 2 – KONU

İşbu Sözleşme'nin konusu, MÜŞTERİ'nin lucentie.com internet sitesinden elektronik ortamda sipariş verdiği ve 27.11.2014 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan kodu, adı, ürünün/ürünlerin satışı ve teslimine ilişkin olarak sipariş verdiği ürün/ürünlerdir. miktar ve satış fiyatı faturada belirtilmiştir. 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri uyarınca tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

MADDE 3 – SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN, ÖDEME VE TESLİMAT İLE İLGİLİ HUSUSLARIN BELİRLENMESİ

3.1 ÜRÜNLER

Ürün veya hizmetlerin ana özellikleri lucentie.com'da mevcuttur. Ürünlere ilişkin listelenen ve sitede ilan edilen satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve kampanyalar güncellenip değiştirilene kadar geçerliliğini koruyacaktır. Belirli bir süre için açıklanan fiyatlar, belirtilen sürenin sonuna kadar geçerli olacaktır. Sözleşme konusu mal veya hizmete ait tüm vergiler satış fiyatına dahil olup sitede yayınlanmaktadır.

3.2 TESLİMAT YÖNTEMİ VE PLANI

Teslimat adresi :

Teslimatçı :

Fatura bilgileri :

Sipariş edilen ürün veya ürünler lucentie tarafından temin edildikten sonra kategorisine göre 3-5 iş günü içerisinde sevkiyata başlanacaktır. Web sitesinden yapılan tüm siparişlerde kargo ücretsiz olup, kargo ücreti SATICI tarafından ödenecektir.

3.3 GECİKME FAİZİ

Satın alınan ürünlerin ödemesi nakit veya kredi kartı ile yapılacaktır. Bu nedenle SATICI tarafından herhangi bir gecikme faizi uygulanmaz.

MADDE 4 – GENEL HÜKÜMLER

4.1. lucentie.com internet sitesinde, sözleşme konusu ürünün temel özellikleri, tüm vergiler dahil satış fiyatı, ödeme şekli ve masrafları ALICI'ya ait olacak teslimata ilişkin ön bilgileri okudunuz. , teslimatın yapılacağı saat ve SATICI'nın açık ticari unvanı, açık adresi ve iletişim bilgileri. tam olarak bilgilendirildiğini ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

4.2. Sözleşme konusu ürün veya hizmet, her bir ürün için ALICI'nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak internet sitesinde yer alan ön bilgilerde belirtilen süre içinde ALICI veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir. yasal 30 günlük süreyi aşmaz. Teslimata ilişkin 3. maddede belirtilen kargo ücreti SATICI tarafından karşılanacak olup, ALICI'nın siparişine ait faturasına “Kargo Ücreti” adı altında yansıtılmayacaktır ve ürün fiyatına dahildir.

4.3. Sözleşme konusu ürün, ALICI'dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz.

4.4. Ürünün ALICI'ya teslimi sırasında kargo şirketinin karşılaşabileceği herhangi bir sorun nedeniyle siparişi verilen ürünün ALICI'ya teslim edilememesi durumunda SATICI sorumlu tutulamaz. Teslimat anında ALICI adresinde bulunmaması halinde dahi SATICI edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş sayılacaktır. Bu nedenle ALICI'nın ürünü geç teslim etmesi ve ürünün kargo şirketinde bekletilmiş olması ve/veya kargonun SATICI'ya iade edilmesinden dolayı doğacak zararlar ALICI'ya aittir.

4.5. Sözleşme konusu hizmet/hizmetlere ilişkin ödemenin ALICI tarafından kredi kartı ile yapılması halinde, kredi kartının yetkisiz kişilerce haksız ve hukuka aykırı olarak kullanılması da dahil olmak üzere, bundan kaynaklanabilecek her türlü hukuki risk, ALICI ile kredi kartı hamili veya hizmet verilecek kişi arasındaki fark, ALICI'ya aittir. ALICI yukarıda belirtilen durumlarda herhangi bir zarara uğraması halinde SATICI'dan herhangi bir talepte bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder.

4.6. Üründe onarım talep edilmesi halinde Tüketici Kanunu ve ilgili mevzuatta belirtilen süreler uygulanır.

4.7. SATICI, haklı bir sebebe dayanmak kaydıyla, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan, ALICI'ya eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir.

4.8. SATICI, mücbir sebepler veya taşımayı engelleyen hava koşulları, taşımanın kesintiye uğraması gibi olağanüstü haller nedeniyle sözleşme konusu ürünü süresinde teslim edemezse, durumu ALICI'ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI'nın siparişi iptal etmesi durumunda ödediği tutar, siparişte yer alan ödeme şekline göre 10 gün içerisinde iade edilecektir.

4.9. Tahsilatlı siparişin teslimatı, geçici bir aksaklık olmadığı sürece, son kullanıcılara herhangi bir bilgi vermeden aracı kargo şirketini değiştirme hakkını saklı tutar.

4.10. Ürünün tesliminden sonra ALICI'ya ait kredi kartı, banka kartı, banka kartı ve/veya Site'de sunulan diğer ödeme sistemlerinin yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeniyle ilgili banka veya finans kuruluşunun ürün bedelini, ALICI'nın kusurundan kaynaklanan zararlar SATICI tarafından ödenecektir. Ödeme yapılmaması halinde ALICI, kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ilgili ürünü 3 (Üç) gün içinde SATICI'ya iade etmekle yükümlüdür. Bu durumda kargo masrafları ALICI'ya aittir.

4.11. Paket teslim alındıktan sonra kargo firmasının görevini layıkıyla yaptığı kabul edilir. Bu nedenle teslimat sırasında hasar gördüğü tespit edilen paketler kabul edilmemeli ve tutanak tutulmalıdır.

MADDE 5 – İADE PROSEDÜRÜ

5.1. ALICI'nın cayma hakkını kullanması veya çeşitli sebeplerle sipariş konusu ürünün temin edilememesi veya hakem heyeti kararlarıyla ALICI'ya iade edilmesine karar verilmesi hallerinde SATICI tarafından tahsil edilen tutarın tamamı kredi kartı, banka kartı ve/veya banka kartıdır ve Web Sitesinde sunulmaktadır. Diğer ödeme sistemleri ile yapılan ödemelerde ürün tutarı, siparişin ALICI tarafından iptal edilmesinden itibaren 14 (Ondört) gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir. ALICI, ürünü banka aracılığıyla taksitle satın almışsa, ödeme iadesi aynı sayıda taksitle ALICI'nın kredi kartına yapılır. Bu tutar bankaya iade edildikten sonra ALICI hesaplarına yansıması tamamen bankaların süreci ile ilgili olup, SATICI'nın bu konuya herhangi bir şekilde müdahale etmesi mümkün değildir.

5.2. İade veya değişim talep edilen ürünlerin ayrı bir paket/koli içerisine konularak kargoda zarar görmeyecek şekilde iade edilmesi gerekmektedir. Ürünlerin orijinal kutusu ve beraberinde gelen kargo vb. üzerinde oluşabilecek hasarlar. Etiketler, ürünlerin orijinalliğine ve dolayısıyla yeniden satılabilirliğine zarar verdiği için iade veya değişim mümkün olmayacaktır.

MADDE 6 – CAYMA HAKKI

6.1. Tüketici; Mal satışına ilişkin mesafeli sözleşmelerde teslim tarihinden itibaren 14 gün içerisinde hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Ancak sitemizde satışta olan bazı ürünler sipariş üzerine dikilmekte olup bu elbiselerin iadesi mümkün değildir. Bu ibare ilgili ürünlerin detay sayfalarında açıkça belirtilmektedir. Hizmet sunumuna ilişkin mesafeli sözleşmelerde bu süre sözleşmenin imzalandığı tarihte başlar. Sözleşmede hizmetin 14 günlük süre dolmadan ifa edilmesi kararlaştırılmışsa Müşteri, ifanın başlayacağı tarihe kadar cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar, ürünün SATICI'nın anlaşmalı olduğu kargo şirketi ile gönderilmesi durumunda SATICI'ya aittir.

6.2. Cayma hakkının kullanılması için 14 gün içerisinde işbu Sözleşme'nin 1. maddesinde belirtilen faks, telefon veya e-posta ile SATICI'ya bildirimde bulunulması ve ürünün mesafeli satış sözleşmesi hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır. Cayma hakkı kapsamında ürünün mesafeli satış sözleşmesinin 6. maddesi hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması gerekmektedir. İade edilen ürünün SATICI'nın anlaşmalı kargo şirketi ile iade edilmesi halinde, iade kargo ücreti SATICI tarafından karşılanacaktır.

6.3. 14 gün içerisinde iade edilecek ürünlerin kutusu ve ambalajı ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir. Bu belgelerin Satıcı tarafından ulaşmasını takip eden 14 gün içerisinde ürün bedeli Müşteri'ye iade edilir.

6.4. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya ALICI'ya teslim edilen ürünün SATICI'ya gönderildiğini belirten kargo teslim tutanağı örneği ile birlikte fatura aslının iadesi zorunludur. Fatura aslının gönderilmemesi durumunda KDV ve varsa diğer yasal yükümlülükler iade edilemez.

MADDE 7 – CAYMA HAKKI İLE KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER

Taraflarca aksi kararlaştırılmadıkça tüketici aşağıda belirtilen sözleşmelerde cayma hakkını kullanamaz,

a) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmete ilişkin sözleşmeler,

b) Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler.

c) Bozulabilir veya son kullanma tarihi geçmiş malların teslimine ilişkin sözleşmeler.

ç) Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; İadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler.

d) Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler.

e) Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde, maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler.

f) Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar hariç, gazete, dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler.

g) Belirli bir tarih veya dönemde yapılması gereken konaklama, eşya taşıma, araç kiralama, yiyecek-içecek temini ve boş zamanların eğlence veya dinlenme amacıyla kullanılmasına ilişkin sözleşmeler.

ğ) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetlere veya tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallara ilişkin sözleşmeler.

h) Cayma hakkı süresi sona ermeden tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

MADDE 8 – YETKİLİ MAHKEME

İşbu Sözleşmenin uygulanmasından doğacak uyuşmazlıklarda Türk Hukuku geçerli olup, İstanbul (Merkez) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

İşbu Sözleşme taraflarca elektronik ortamda okunmuş, kabul edilmiş ve onaylanmıştır. İşbu Sözleşmede düzenlenmeyen hususlarda 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanacaktır. Siparişin gerçekleşmesi durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.

SATICI:

LUCENTİE TEKSTİL VE AKSESUAR PAZARLAMA LİMİTED ŞİRKETİ

ALICI:

TARİH :

Stonewall InfoTech